iMap

Prezentowana w naszym serwisie internetowa mapa ma charakter wyłącznie poglądowy i w żadnym razie nie może być traktowana jako dokument oficjalny. Nie może też być podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych czy urzędowych.

Mapa ani żadna jej cześć bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: fotograficznym, mechanicznym lub innym.

GISPartner

www.gispartner.pl
 

GISPartner Sp. z o.o.

ul. Długosza 60

51-162 Wrocław
 

tel: +48 71 322 13 09

fax: +48 71 322 13 29
 

email: info@gispartner.pl